INFRA-KIT systém na stavbu mostov

Systém INFRA-KIT má široké využitie pri stavbe mostov a tunelov, vrátane dočasných mostov a rekonštrukcií. Dokonca aj veľké rozpätia a vysoké konštrukcie môžu byť vytvorené použitím štandardných komponentov systému INFRA-KIT, ktoré sú v súlade s európskymi bezpečnostnými predpismi.

Modulárny systém INFRA-KIT je navrhnutý pre zjednodušenie navrhovania a urýchlenie výstavby mostov a tunelov. Systém INFRA-KIT je založený na vysokozáťažových rámových podperách (až do 210 kN na jednu podperu) a hlavných nosníkoch so širokým rozsahom použitia. 

Nízky počet štandardizovaných komponentov systému INFRA-KIT, vrátane konzol, podpier a oporných konektorov uľahčujú riešenia šité na mieru bez drahých špeciálne vybudovaných častí. 

INFRA-KIT v kocke: 

  • hospodárna výstavba infraštruktúry z prefabrikovaných dielcov,
  • rýchla a jednoduchá montáž,
  • automatické zarovnávanie hlavných nosníkov ako aj bezpečné rozloženie priečneho zaťaženia vďaka integrovaným šmykovým tŕňom na koncoch nosníka,
  • vysoká nosnosť vďaka optimalizácii systému,
  • maximálna bezpečnosť práce s použitím štandardizovaných pochôdzkových konzol a systému PROTECTO alebo EXTRAGUARD ako ochrany proti pádu.

Novinky

Katalógy výrobkov