Debnenie RASTO - debnenie so strednou veľkosťou rámu

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg tebau-produkty-debnenie-stenove-ronda-2.jpg

Ideálny pre bytovú výstavbu

Pre svoje vynikajúce výsledky kombinované s tým najlepším, pokiaľide o ekonomickú efektívnosť, je RASTO ideálny pre práce na menších stavbách a stavbách stredných rozmerov, predovšetkým v bytovej výstavbe. Všetky panely patriace do tohto systému sú také ľahké a praktické, že s nimi môžu bez ťažkostí zaobchádzať a montovať ich maximálne dvaja ľudia. Podobne ako MANTO, ich kvalita, vlastnosti a doplnky nemajú ďaleko k dokonalosti. RASTO možno použiť rýchlo, pružne a s presnosťou. A výsledky sú bezkonkurenčné, nech ide o akýkoľvek projekt.

V najlepšej forme 

Všetky komponenty sú pripravené na opotrebovávanie na stavbe. Vďaka svojmu 12 cm hrubému rámu, robustnému profilu a výstuži rohov, má dostatočnú základnú pevnosť aby vydržal tlak 60 kN/m2. Panely sa spájajú pomocou RASTO spojky, ktorá podobne ako MANTO spojka vytvára pevné spoje a takisto zároveň zarovnáva panely.

S kompletnou nadštandardnou výbavou  

Funkčnosť debniacich systémov závisí najmä na dostupnosti príslušenstva. V tomto ohľade má RASTO opäť všetko, aby na stavbe bola manipulácia s ním plynulá a bezproblémová. To zahŕňa kombispojku, MANTO priečnik a napínač priečnika pre ťahu odolnému nastavovaniu dĺžky, pochôdzkové konzoly, ktoré sa montujú na rám debnenia a aj rektifikačné vzpery pre presné zarovnanie panelov.

  • Panely obsahujú 14 mm hrubú plastovú dosku vyrobenú z vysoko odolného materiálu s doživotnou zárukou (nevzťahuje sa na poškodenie späsobené nesprávnym zaobchádzaním).

Novinky

Katalógy výrobkov