Isostep

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg

Prvok ISOSTEP sa používa na odizolovanie kročajového hluku medzi podestou a schodiskovým ramenom. Pozostáva z 12 mm hrubej zvukovej izolácie s protipožiarnou ochranou F90. Zaťaženie sa prenáša priečnou výstužou vedenou v izolácii. Prvok sa môže osádzať priamo na stavbe alebo vo výrobniach prefabrikátov.

Vlastnosti Isostep

  • redukcia kročajového hluku: ΔLw= 16dB
  • vysoká nosnosť                               
  • štandardná požiarna odolnosť F90
  • pre monolity aj prefabrikáty

Dimenzačné tabuľky pre betón ≥ C20/25 

IsostepVRd
kN
HRd*
kN
Počet tyčílb,net, rovnálb,net, strmeň
HT-V 4 34,5 ± 8,6 4 Ø 6 200 145
HT-V 6 51,7 ± 8,6 6 Ø 6 200 145
HT-V 8 69,0 ± 8,6 8 Ø 6 200 145

* HRd rovnobežne so škárou

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg tebau-produkty-debnenie-stenove-ronda-2.jpg

tebau-produkty-protihlukova-izolacia-schodisk-schall-isostep-ht-v-rozmery-3.jpg


Novinky

Katalógy výrobkov