ISOMUR

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg

Tepelná izolácia a izolácia proti vlhkosti v oblasti sokla

Úspora energie a zdravotné riziko? Čím lepšia je tepelná izolácia budovy, tým väčšiu pozornosť vyžadujú tepelné mosty. Dnešné predpisy na tepelnú izoláciu a úspory energie predpisujú pri novostavbách tepelnú izoláciu hrubšiu ako 120 mm. Vonkajšie steny a strešné konštrukcie tieto požiadavky bez problémov splňujú. Tepelné mosty budú aj napriek zlepšujúcej sa tepelnej izolácii stále komplikovanejšie. Túto situáciu potvrdzuje aj skutočnosť, že hubové plesne v novostavbách treba brať vážne. S touto témou sú konfrontovaní investori, ako aj odborná verejnosť. Pokiaľ energetická úspora nebude zároveň riešiť odstraňovanie tepelných mostov, stúpa riziko tvorby hubových plesní. Jednostranné energeticky úsporné opatrenia tak môžu mať vplyv na zdravotné riziko.

tebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-plesen-1.jpgtebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-plesen-2.jpgtebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-plesen-3.jpg

Najslabším miestom budovy je sokel

tebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-nezatepleny-sokel-budovy-1.jpgNezateplený sokel budovy:

Pri nezateplenom sokli budovy prerušuje múr tepelnú izoláciu medzi vonkajšou izoláciou budovya  izoláciou nad suterénom.

Výsledok:

Zvýšené riziko hubových plesní kvôli zvýšenej vlhkosti vzduchu a nízkej vonkajšej teplote v päte steny. Strata tepla.

tebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-nezatepleny-sokel-budovy-1.jpg

Zateplený sokel budovy:

ISOMUR plus® uzatvára medzeru v tepelnej izolácii medzi vonkajšou izoláciou a izoláciou nad suterénom.

Výsledok:

Zdravé izbové podmienky. Minimálna strata tepla.

Porovnanie izolačných opatrení

tebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-nezatepleny-sokel-budovy-1.jpg

Sokel budovy bez špeciálnych opatrení:

Pri nezateplenom sokli budovy bez špeciálnych opatrení prerušuje múr tepelnú izoláciu medzi vonkajšou izoláciou budovy a izoláciou nad suterénom. Z tohto dôvodu v spojitosti so zvýšenou tepelnou vodivosťou muriva (λ ≈ 1,0W/mK) zvislým smerom vzniká veľmi silný tepelný most pri päte budovy.

Výsledok:

Zníženie povrchovej izbovej teploty a riziko vzniku zafarbenia, hubových plesní a mrazu. Zvýšená strata tepla a zvýšené náklady na vykurovanie.

tebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-nezatepleny-sokel-budovy-1.jpg

Konštrukčné izolačné opatrenia:

Na odstránenie tepelného mostu pri päte budovy sa najčastejšie používa predĺženie vonkajšej tepelnej izolácie do podložia. Okrem zvýšených nákladov má toto opatrenie obmedzený účinok. Zistilo sa, že predĺženie izolácie do podložia viac ako 0,5 m nemá už žiadny vplyv na zvýšenie tepelnej izolácie.

tebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-nezatepleny-sokel-budovy-1.jpg

Izolácia s prvkom ISOMUR plus®:

Nosný tepelný prvok Isomur plus® uzatvára medzeru v tepelnej izolácii medzi vonkajšou izoláciou a suterénom nad izoláciou. Tým vzniká celistvá neprerušená tepelná izolácia.

Výsledok:

Zvýšenie povrchovej izbovej teploty výrazne nad bod mrazu. Odstránenie rizika tvorby hubových plesní a mrazu. Zdravé izbové podmienky. Minimálna strata tepla a tým úspora nákladov na vykurovanie.

tebau-produkty-prerusenie-tepelnych-mostov-isomur-nezatepleny-sokel-budovy-1.jpg

Teoretická možnosť izolácie sokla bodovy:

Porovnanie tepelného účinku vyššie uvedených konštrukcií s teoreticky ideálnym stavom úplne uzatvorenej tepelnej izolácie, ktorá je smernicou. Zo statického hľadiska sú ale hodnoty podľa tejto smernice v praxi nedosiahnuteľné

Číslo tovaruNázov tovaruŠírka prvkuDĺžka prvkuVýška prvkuTepelná vodivosť
IM20115 ISOMUR plus-murivo 20 – 11,5 115 mm 600 mm 113 mm 0,245 W/mK
IM20150 ISOMUR plus-murivo 20 – 15 150 mm
IM20175 ISOMUR plus-murivo 20 – 17,5 175 mm
IM2020 ISOMUR plus-murivo 20 – 20 200 mm
IM2024 ISOMUR plus-murivo 20 – 24 240 mm
IM2030 ISOMUR plus-murivo 20 – 30 300 mm

Novinky

Katalógy výrobkov