Injektážna hadička 12/6

Kúpiť

tebau-produkty-debnenie-stenove-ronda-2.jpg

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg

Jednostenná hadička na báze PVC s otvormi resp. drážkami kónicky sa ľahko zbiehajúcimi zvnútra von, pre výstup tlakového injektážneho materiálu k utesneniu pracovných škár u podzemných stavieb. Otvory sa uzavierajú na základe špeciálnej geometri otvorov a účinne zabraňujú preniknutiu cementovej zmesy do prepravného kanáliku. Injektážna hadička sa používa k utesneniu pracovných škár, ktoré sú trvale alebo striedavo zaťažené spodnou, stokovou alebo povrchovou vodou. Je možné injektovať všetkými bežnými materiálmi určenými k injektovaniu hadičiek.

  • Certifikácia: Technický a zkušební ústav stavební Praha certifikát č. 090-012719
  • Materiál: W-PVC, zmäkčovadlo DEHP bez difúzie
  • Priemer vnútorný: 6 mm
  • Priemer vonkajší: 12 mm
  • Injektážne materiály: MEDIATAN 710, WEBAC 1403, WEBAC 150
  • Injektážna dĺžka: max. 10 m alebo podľa dopytu
  • Výstupný otvor v hadičke: 6 mm
  • Hmotnosť: 0,14 kg/m
  • Usporiadanie otvorov v hadičke: každých 17 - 18 mm v osovom kríži, tzn. na 10 cm dĺžky je k dispozícii 23 výstupných otvorov

Inštalácia injektážne hadičky:

Injektážna hadička sa montuje na zatvrdnutý betónový povrch, ktorý je zbavený mechanických nečistôt. Hadička sa umiestňuje doprostred pracovnej škáry s prekrytím betónu min. 8 cm. Jednotlivé úseky hadičky by nemali byť dlhšie než 8-10 m. Na konce injektážnej hadičky sa osadia pakre VPIH M8 a tie sa potom pribijú na debnenie. V rohu a pri prechode z horizontálnej do vertikálnej roviny, je nutné dať pozor na zalomenie hadičky. Takto zalomená hadička pri injektáži spôsobuje nepriechodnosť živice. Pri ukončení jedného úseku hadičky, je nutné nainštalovať ďalší úsek tak, aby sa hadičky prekrývali v pracovnej škáre min. 5-8 cm.

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg tebau-produkty-debnenie-stenove-ronda-2.jpg
Číslo tovaru Názov Balenie Paleta
TIH Injektážna hadička 12/6 50 m 1 000 m
TIH1 Predlžovacia hadička bez perforácie 10 m 200 m
TIP Paker - tlaková koncovka 20 ks 400 ks
TIP1 Plechová príchytka 100 ks 2 000 ks
TIM Upevňovacia mriežka 30 m 600 m
TIS Hadicová spojka 20 ks 400 ks

Novinky

Katalógy výrobkov