Aramidová výstuž

tebau-produkty-griprip-1.jpgtebau-produkty-griprip-2.jpg

GRIPRIP® je výstuž muriva vyrobená z aramidového vlákna. Mriežkovaný tvar umožňuje optimálny prenos osovej sily a šmyku. V oblasti škár sa vďaka zlepšenému prenosu osovej sily a šmyku zlepšuje medza pevnosti v tlaku, čo je obvzlášť dôležité pri ľahkých maltách. Oproti bežnej výstuži muriva z plochej ocele sa neoslabuje materiál ohýbaním.

Prednosti GRIPRIP®:

  • Menšia prácnosť a tým aj kratší pracovný čas.
  • Žiadne korózne problémy ložnej škáry v murive.
  • Všeobecne veľmi dobre nasaditeľný v každej malte.
  • Zmenšená osová sila a šmyk v škárach, obvzlášť dôležité pri ľahkých maltách.
  • Žiadna vyčnievajúca výstuž z plochej ocele ani jej ohýbanie.
  • Žiadne nebezpečenstvo zranenia počas osadzovania.
  • Jednoduché prirezávanie nožom alebo nožnicami - nie sú potrebné žiadne špecialne nástroje.

Príklady použitia GRIPRIP® typ A:

V rôznych prípadoch sú konštrukcie murovaných stavieb v určítých podmienkach ohrozené vznikom trhlín. Tieto trhliny môžu výrazne poškodiť funkčnosť a estetiku. Pomocou konštrukčnej výstuže GRIPRIP® typ A sa vo zvýšenej miere zamedzí vzniku trhlín. Tieto poškodenia vo všeobecnosti neohrozujú stabilitu stavby, pri použití GRIPRIP® typ A nie je potrebné povolenie stavebného dozoru alebo predpisy DIN.

tebau-produkty-griprip-3.jpg

TypŠírka
mm
Dĺžka
mm
Hrúbka steny*
mm
Počet vlákien
jednotka/šírka
Zaťaženie
kN
A 1 85 100 115 5 12,5
A 1.1 150 100 175 9 22,5
A 2 170 100 200 10 25,0
A 2.1 200 100 240 11 27,5
A 3 240 100 300 14 35,0
A 3.1 300 100 365 17 42,5
A 4 340 100 365 20 50,0
S 85 0,30 všetky hrúbky stien 5 12,5

* odstup od vonkajšej hrany steny by mal byť vždy cca. 15-20 mm
** zaťaženie podľa technických vlastností tkanív aramidového vlákna


Novinky

Katalógy výrobkov