Bytový komplex Olive Kramáre, Bratislava

  • Miesto stavby: Kramáre, Bratislava

  • Typ materiálu: Lešenie BOSTA 70

  • Množstvo: 3500 m2
  • Doba nasadenia: marec – november 2009

Novinky

Katalógy výrobkov