Office Centre Jarošova Bratislava

  • Miesto stavby: Jarošova ul., Bratislava 

  • Typ materiálu: Lešenie BOSTA

  • Množstvo: 6 000 m2
  • Doba nasadenia: apríl 2010

Novinky

Katalógy výrobkov