Pojazdné lešenie Eurostandard

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg tebau-produkty-debnenie-stenove-ronda-2.jpg

Ideálne pre dokončovacie práce

Prednosťou pojazdného lešenia EUROSTANDARD je jeho bezpečnosť, stabilita, variabilita, rýchlosť montáže, praktickosť, trvanlivosť a ideálna váha. Lešenie je ideálne pre použitie pri obkladaní stropov, montáži a oprave inštalácií, montáži sadrokartónu, vykonávaní údržby a opráv, dokončovacích prácach a iných stavebných, maliarských, natieračských a montážnych prácach. 

Pevné a stabilné

Pevnosť a stabilita lešenia je garantovaná diagonálami v tvare X a ich ľahkou montážou pomocou pohyblivých krídlových úchytiek, ďalej pomocou pevných výškovo nataviteľných pätiek základného nosníka a stabilizátorov, ktoré umožňujú rozšíriť základňu až do veľkosti 3,5 x 4,4 m. Pracovné podlážky s prielezom sa umiestňujú v maximálnom vzájomnom odstupe 4 m. Na posledný modul je nutné osadiť ochranné zábradlie a vo vzdialenosti 1,0 m od vrcholu osadiť pracovnú podlážku. Ochrannym stredovým zábradlím je nutné vybaviť každé medzipodlažie.


Novinky

Katalógy výrobkov