Najširší sortiment, debnenia, lešenia a spotrebného materiálu
Dopyt

Termokoše

Prvky ISOPROISOPRO 120, ISOMUR sú tepelno-izolačné, nosné spojovacie prvky medzi betónovými časťami konštrukcie. Ich výborné tepelno-izolačné vlastnosti zabezpečujú spoľahlivé riešenie problémov stavebnej fyziky na rozhraní medzi externými a internými časťami konštrukcie.


ISOPRO betón-betón

Tepelno-izolačné nosné prvky ISOPRO betón-betón z 80 mm hrubého izolačného tela z EPS a sú určené na izoláciu a efektívny prenos síl medzi betónovými časťami konštrukcie.

ISOPRO betón-oceľ

Tepelno-izolačné nosné spojovacie prvky ISOPRO betón - oceľ z 80 mm hrubého izolačného tela z EPS a slúžia na prenos síl pri napojení voľne vyčnievajúcich oceľových konštrukcií na oceľovo-betónové časti.

ISOPRO betón-drevo

Tepelno-izolačné nosné spojovacie prvky ISOPRO betón - drevo z 80 mm hrubého izolačného tela z EPS a slúžia na prenos síl pri napojení voľne vyčnievajúcich drevených konštrukcií na dreveno-betónové časti.

ISOPRO 120

Prvky ISOPRO 120 sú vyrobené z 120 mm hrubého izolačného tela z EPS a sú určené na izoláciu a efektívny prenos síl medzi externými a internými betónovými časťami konštrukcie.

ISOMUR

Tepelno-izolačný prvok ISOMUR PLUS je určený na odizolovanie sokla obytných domov, čím zamedzí vzniku tepelných mostov. ISOMUR PLUS je vyrobený z nenasiakavého materiálu a má vysokú pevnosť v tlaku.

Dopytový formulár

Kontaktujte nás

TEBAU, spol. s.r.o.

Bojnická 18/C
831 04 Bratislava

Telefon: 02 496 83 900

E-mail: info@tebau.sk

GPS: 48.19393, 17.16125

Kariéra v TEBAU