Priestorové lešenie MODEX

tebau-produkty-debnenie-stenove-rasto-1.jpg tebau-produkty-debnenie-stenove-ronda-2.jpg

Úprimne povedané, sotva existuje niečo, okolo čoho by sa nedalo rýchlo a bezpečne postaviť lešenie MODEX. Veľké nádrže rovnako ako štíhle veže, mohutné klenuté stropy a zložité fasády. Vďaka svojmu mnohostrannému spojeniu, sa MODEX jednoducho prispôsobuje akémukoľvek tvaru, pôdorysu a akejkoľvek výške – a nielen tam, kde je potrebné fasádové lešenie. MODEX má všetky nevyhnutné predpoklady aj pre konštrukciu podporných systémov, priestorových lešení, hlavných tribún, javísk a schodísk.

Nekompromisný v kvalite

Podobne ako všetky naše lešenárske systémy, MODEX je pokiaľ ide o kvalitu takmer dokonalý. Moderné počítačom riadené zváracie roboty vytvárajú presné a absolútne trvalé spoje. Všetky časti sú samozrejme kompletne pozinkované. Ustavičné kontroly kvality sú zárukou bezchybných výrobkov a zákazníckej spokojnosti. 

Koncentrovaná sila

Mnohostranné použitie a pružnosť tohto systému je možné pripísať princípu silného spojenia. Takzvané MODEX tanieriky sú zoradené v 50 cm intervaloch pozdĺž vertikálnych stojanov. To umožňuje 8 spojení horizontálne a diagonálne, ktoré vydržia extrémne zaťaženie. Tieto fixné tanieriky je možné doplniť o špeciálne „Vario tanieriky“, aby sa dali vytvoriť dodatočné spojenia, napr. pre lešenie alebo zakrivené povrchy. 

Dokonalý systém

Keďže tento systém pozostáva z nízkeho počtu častí, je ľahko pochopiteľný a použiteľný a znižuje náklady na skladovanie. MODEX sa skladá len zo štyroch základných elementov: pätka, stĺp, priečnik a diagonála – každý v množstve praktických rozmerov. Nič iné nie je potrebné. Dosky, zarážky,rebríky atď., sa dajú použiť z iných lešenárskych systémov.


Novinky

Katalógy výrobkov