Najširší sortiment, debnenia, lešenia a spotrebného materiálu

Nezateplený sokel budovy:

Pri nezateplenom sokli budovy prerušuje múr tepelnú izoláciu medzi vonkajšou izoláciou budovya  izoláciou nad suterénom.

Výsledok:

Zvýšené riziko hubových plesní kvôli zvýšenej vlhkosti vzduchu a nízkej vonkajšej teplote v päte steny. Strata tepla.

Zateplený sokel budovy:

ISOMUR plus® uzatvára medzeru v tepelnej izolácii medzi vonkajšou izoláciou a izoláciou nad suterénom.

Výsledok:

Zdravé izbové podmienky. Minimálna strata tepla.

Sokel budovy bez špeciálnych opatrení:

Pri nezateplenom sokli budovy bez špeciálnych opatrení prerušuje múr tepelnú izoláciu medzi vonkajšou izoláciou budovy a izoláciou nad suterénom. Z tohto dôvodu v spojitosti so zvýšenou tepelnou vodivosťou muriva (λ ≈ 1,0W/mK) zvislým smerom vzniká veľmi silný tepelný most pri päte budovy.

Výsledok:

Zníženie povrchovej izbovej teploty a riziko vzniku zafarbenia, hubových plesní a mrazu. Zvýšená strata tepla a zvýšené náklady na vykurovanie.

Konštrukčné izolačné opatrenia:

Na odstránenie tepelného mostu pri päte budovy sa najčastejšie používa predĺženie vonkajšej tepelnej izolácie do podložia. Okrem zvýšených nákladov má toto opatrenie obmedzený účinok. Zistilo sa, že predĺženie izolácie do podložia viac ako 0,5 m nemá už žiadny vplyv na zvýšenie tepelnej izolácie.

Izolácia s prvkom ISOMUR plus®:

Nosný tepelný prvok Isomur plus® uzatvára medzeru v tepelnej izolácii medzi vonkajšou izoláciou a suterénom nad izoláciou. Tým vzniká celistvá neprerušená tepelná izolácia.

Výsledok:

Zvýšenie povrchovej izbovej teploty výrazne nad bod mrazu. Odstránenie rizika tvorby hubových plesní a mrazu. Zdravé izbové podmienky. Minimálna strata tepla a tým úspora nákladov na vykurovanie.

Teoretická možnosť izolácie sokla bodovy:

Porovnanie tepelného účinku vyššie uvedených konštrukcií s teoreticky ideálnym stavom úplne uzatvorenej tepelnej izolácie, ktorá je smernicou. Zo statického hľadiska sú ale hodnoty podľa tejto smernice v praxi nedosiahnuteľné

Dopytový formulár

Kontaktujte nás

TEBAU, spol. s.r.o.

Bojnická 18/C
831 04 Bratislava

Telefon: 02 496 83 900

E-mail: info@tebau.sk

GPS: 48.19393, 17.16125

Kariéra v TEBAU