Najširší sortiment, debnenia, lešenia a spotrebného materiálu

Tesnenie „bielej vane“ v stavebníctve

Betón má v konštrukcií okrem nosnej funkcie často aj iné úlohy, napríklad zabezpečuje vodonepriepustnosť a ohňovzdornosť. Vodonepriepustnosť betónu bola v minulosti predovšetkým dôležitá pre hydrotechnické stavby, ale v posledných rokoch sa jej požiadavky rozšírili aj na konštrukcie, ktoré sú vystavené účinkom podzemnej vody. Pre hydrotechnické stavby, ako sú hrádze a nádrže, je kritické, aby betón […]


Betón má v konštrukcií okrem nosnej funkcie často aj iné úlohy, napríklad zabezpečuje vodonepriepustnosť a ohňovzdornosť. Vodonepriepustnosť betónu bola v minulosti predovšetkým dôležitá pre hydrotechnické stavby, ale v posledných rokoch sa jej požiadavky rozšírili aj na konštrukcie, ktoré sú vystavené účinkom podzemnej vody.

Pre hydrotechnické stavby, ako sú hrádze a nádrže, je kritické, aby betón bol schopný odolávať tlaku vody a zabrániť prenikaniu vody cez štruktúru. Vodonepriepustný betón je preto v týchto prípadoch nevyhnutný na dosiahnutie dlhodobej stability a bezpečnosti stavby.

Okrem toho sa vodonepriepustný betón v súčasnosti využíva aj pri konštrukciách, ktoré sú vystavené účinkom podzemnej vody. To môže zahŕňať podzemné časti budov, podzemné garáže, pivnice a tunely. V týchto prípadoch je dôležité zabrániť prenikaniu vody, aby sa zachovala integrita a trvácnosť konštrukcie.

Celkovo je betón v stavebníctve multifunkčným materiálom, ktorý je schopný spĺňať rôzne požiadavky v závislosti od konkrétnej konštrukcie a jej prostredia.

Princíp bielej vane

Spôsoby izolácie podzemných priestorov v Nemecku

Prečo myslieť dopredu pri výstavbe monolitických vodotesných stien na špeciálne tesnenie do pracovných a dilatačných škár

Premýšľanie dopredu pri budovaní monolitických vodotesných stien so špeciálnym dôrazom na tesnenie pracovných a dilatačných spojov je kľúčové pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti, odolnosti a vodotesnosti konštrukcie. Tu sú dôvody, prečo je predvídavosť v tejto oblasti nevyhnutná:

Pracovné a dilatačné spoje:

Konštrukcie sa prirodzene rozširujú a sťahujú v dôsledku teplotných variácií a ďalších faktorov. Správne utesnené pracovné a dilatačné spoje bránia prieniku vody do týchto citlivých oblastí.

Integrita konštrukcie:

Prienik vody môže viesť k poškodeniu konštrukcie, ohrozujúc integritu stien. Účinné utesnenie spojov bráni vode v dosiahnutí vnútorných komponentov konštrukcie, ako sú napríklad oceľové výstuže, ktoré by mohli korodovať v prípade vystavenia vode.

Zlepšenie dlhodobej výkonnosti:

Sústredenie sa na detaily týkajúce sa vodotesnosti počas stavebného procesu zabezpečuje odolnú a dlhotrvajúcu konštrukciu. To môže znížiť potrebu častých opráv a údržby, čím sa nakoniec šetrí náklady počas životnosti budovy.

Minimalizácia budúcich opráv a nákladov:

Premýšľanie dopredu a investovanie do kvalitnej vodotesnosti počas výstavby môže výrazne znížiť pravdepodobnosť vodou súvisiacich problémov v budúcnosti. Tento proaktívny prístup pomáha minimalizovať potrebu drahých opráv alebo renovácií.

Prevencia pred plesňami:

Účinné utesnenie bráni vode vniknúť do stien, čím sa zníži riziko rastu plesní. To je dôležité nielen pre integritu konštrukcie, ale aj pre zdravie a pohodu obyvateľov.

V zhrnutí, zváženie opatrení na vodotesnosť, najmä v pracovných a dilatačných spojoch, počas počiatočnej fázy výstavby je proaktívnym a nevyhnutným prístupom.

Pomáha to predchádzať potenciálnym problémom, zabezpečuje dlhodobú funkčnosť konštrukcie a prispieva k celkovej kvalite a výkonnosti budovy.

Na riešenie tesnenia pracovných a dilatačných škár odporúčame tieto produkty z našej ponuky:

Tesnenie pracovných škár „doska-stena“:

Ako tesnenie pracovných škár styk doska stena navrhujeme Tesniaci obojstranný bitúmenový plech 160mm. Plech je umiestnený v doske v strede budúcej steny tak aby bol pri betonáži dosky zaliaty minimálne 40 mm.

Tesnenie pracovných škár „pracovná odstávka, doska-doska, stena-stena“:

Ako tesnenie na pracovné odstávky doska-doska navrhujeme Tesniaci a debniaci plech ABS. Plech sa vyrobí v rozmere debniacej časti o šírke rozostupu výstuží. K výstuži je priarmovaný tak, aby pri betonáži prvého celku nedošlo k jeho posunu. Tesniaci a debniaci plech ABS napájame na plech umiestnený po obvode priložením a zaistením spojkami.

Tento istý postup používame aj pri umiestnení stena-stena. Vždy sa napája na plech umiestnený po obvode.

Tesnenie plánovaných trhlín „stena-stena“:

Ako tesnenie plánovaných trhlín navrhujeme Tesniaci krížový plech ASS. Minimálna šírka trhacej časti je polovica hrúbky steny. Hustota plánovaných trhlín (vzdialenosť plechov) by mala byť „výška steny / 2 x hrúbka steny“, pričom utesnenú pracovnú odstávku považujeme za plánovanú trhlinu. Plech sa priarmuje k výstuži a zalieva obkročmo.

Opäť je dôležité prepojenie s tesniacim plechom po obvode. (viď. obrázok)

Tesnenie dilatačných škár:

Ako tesnenie dilatačnej škáry navrhujeme Tesniaci pás do dilatačnej škáry DA320mm. Pás je uložený pod výstužou tak, aby jeho stred (dilatačná bublina) bola umiestnená v strede dilatačnej medzery. Pás musí byť v celku po celej dĺžke dilatácie až nad úroveň uvažovanej vodnej hladiny.

Pri napájaní ďalšieho celku k existujúcej konštrukcii navrhujeme Rohový dilatačný tesniaci pás upevňovací.

Tešíme sa, že sledujete náš TEBAU blog.

Kontaktujte nás

TEBAU, spol. s.r.o.

Bojnická 18/C
831 04 Bratislava

Telefon: 02 496 83 900

E-mail: info@tebau.sk

GPS: 48.19393, 17.16125

Kariéra v TEBAU